Praktisch

Wanneer?

Iedere zondag zijn onze leden welkom om er de leukste dag van de week van de maken.
De leden worden verwacht om 14u, om 14u15 beginnen we met de openingsformatie en de aanvang van de activiteiten.
Om 17u55 is er onze slotformatie zodat iedereen om 18u kan afgehaald worden / zelfstandig naar huis kan gaan. Er blijft steeds een leidster buiten die erop toeziet dat alle kinderen veilig naar huis gaan en er niemand achterblijft.

Waar?

Onze formatie gaat steeds door op Mariakerkeplein, tenzij het weer dit niet toelaat, dan gaat deze door in de sporthal.
Soms gaan we tijdens activiteiten de straat op, naar het park, is er een stadsspel etc. maar iedereen is om 17u55 steeds terug voor de formatie.

Vier-uurtje

Wij voorzien iedere zondag een koek en een drankje als vieruurtje,. Een koek en een drankje kosten €1.

Communicatie

Communicatie naar ouders en leden toe gebeurt op verschillende manieren bij ons, om zo iedereen te kunnen bereiken. Dit kan gaan over weekends, evenementen, afspraken, wijzigingen, wanneer er wel/geen chiro is... Alles wordt zeker gezegd tijdens onze wekelijkse slotformaties, daar worden ook eventuele brieven uitgedeeld. Deze info zal ook steeds op onze facebookpagina (https://www.facebook.com/pages/Chiro-OLV/299324136759991?fref=ts) en onze website komen, dus hou deze steeds in de gaten. Verder delen wij ook 4 keer per jaar onze Joel uit, dit is een infoboekje waarin belangrijke data en berichten worden meegedeeld, waarin de leiding voor elke afdeling een artikel schrijft en waarin er wat amusement voorzien is.

Bivak

Elk jaar gaan we in augustus allemaal samen op kamp! De periode wisselt jaarlijks af met de jongenschiro doordat wij onze kampplaats delen. In 2023 gaan wij als eerste, namelijk van 1 tot 11 augustus op kamp, hou die datum alvast vrij! Het jaar erna gaan wij als tweede (van 11 tot 21 augustus) en de de jongens als eerste enz. Van de jongsten tot de oudsten iedereen maakt er bij ons een tiendaags feest van! Pinkels en speelclubs slapen nog in gebouwen, vanaf de kwiks slapen we in tenten. Ieder jaar is ook onze fantastische kookploeg van de partij, die elke dag ongeveer 120 lege maagjes vult met heerlijke maaltijden.